Fritidspas Frederikssund

Om Fritidspas

Børn og unge i Frederikssund Kommune skal have lige muligheder for at være en del af positive og aktive fællesskaber og at dyrke en fritidsinteresse.

Med Fritidspas kan børn og unge få økonomisk støtte til kontingent (max 2000 kr.) og udstyr samt fritidsvejledning ved behov.

Hvem kan få et Fritidspas?

Børn og unge (0-18 år), hvor:

  • hjemmet ikke har mulighed for at betale kontingent 
  • der mangler tilstrækkelig opbakning fra hjemmet, for at starte til en aktivitet  
  • det vurderes gavnligt for barnet/den unge at deltage i en fritidsaktivitet.

Fritidspasset kan også søges af børn og unge med flygtninge- eller asylstatus, og som har bopæl i Frederikssund Kommune.

Barnet/den unge må ikke gå til en fritidsaktivitet i forvejen.

Der er en begrænset pulje til Fritidspas, og når puljen er opbrugt kan Fritidspas ikke imødekommes. 

Fritidspas til Frederikssund Kommunes lokale foreninger

Fritidspasset kan bruges til kontingentstøtte (max 2000 kr.) til mange forskellige foreningsaktiviteter, som f.eks. svømning, fodbold, tegning, sang og musik, spejder, karate eller noget helt andet. Aktiviteten skal foregå i Frederikssund Kommune. Det er endvidere muligt at få hjælp i forhold til både tilmelding og opstart til aktiviteten fra vores fritidsvejledere.

Der findes mange foreninger i Frederikssund Kommune. På siden Aktiv Fritid på Frederikssund Kommunes hjemmeside finde du et overblik samt kontaktoplysninger til mange af foreningerne.

Fritidspasset kan ikke bruges til at betale medlemskab hos private fritidsudbydere, som f.eks. fitnesscentre og visse danse- og rideskoler. Hvis barnet/den unge har et specifikt ønske om at gå til en fritidsinteresse, som ikke omfattes af Fritidspasordningen henvises til  BROEN Frederikssund, hvor man blandt andet kan søge medlemskontingent til private udbydere.

Finansiering  

Fritidspas er finansieret med midler fra Socialstyrelsen, der løber frem til december 2023. 

Derudover har Frederikssund Kommunens Folkeoplysningsudvalg afsat yderligere midler til Fritidspas målrettet børn og unge med flygtninge- eller asylstatus, som har bopæl i Frederikssund Kommune.

Unge drenge i svømmehal. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen. Unge drenge i svømmehal.

Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune.