Fritidspas Frederikssund

Information til foreninger

Om Fritidspas

Fritidspasset kan bruges til kontingentstøtte til mange forskellige foreningsaktiviteter, som f.eks. svømning, fodbold, tegning, sang og musik, spejder, karate eller noget helt andet. Aktiviteten skal foregå i Frederikssund Kommune. Det er endvidere muligt at få hjælp i forhold til både tilmelding og opstart til aktiviteten fra vores fritidsvejledere.

Fritidspasset kan også søges af børn og unge med flygtninge- eller asylstatus, og som har bopæl i Frederikssund Kommune.

Hvad skal du gøre?

Hvis du kender et barn eller en ung, som du mener ville have glæde af et Fritidspas, vil vi opfordre dig til at tale med barnet/den unges forældre eller tage kontakt til vores fritidsvejledere. Forælderen eller fritidsvejlederen kan kontakte en medarbejder i kommunen, som kender barnet godt (f.eks. en skolelærer, pædagog, sundhedsplejerske eller klubmedarbejder). Medarbejderen i kommunen kan indstille barnet til et Fritidspas.

Som forening spiller I en vigtig rolle for de børn og unge, som får tildelt et Fritidspas. Derfor er I altid velkomne til at kontakte vores Fritidsvejledere, som også vil gøre en stor indsats for at hjælpe jer i modtagelsen af barnet/den unge.

Dreng spiller tennis. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen. Dreng spiller tennis.

Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune.