Fritidspas Frederikssund

Information til medarbejdere

Fagprofessionelle i Frederikssund Kommune, der arbejder med børn og unge fra 0-18 år, kan indstille til Fritidspas. Fritidspasordningen bygger på en tillidsbaseret model, hvor du som fagprofessionel med dit kendskab til barnet eller den unges behov for en organiseret fritidsaktivitet, kan sikre, at Fritidspasset uddeles til de børn og unge, der har et behov for støtte.

Som fagperson har du en vigtig rolle i at formidle kendskabet til Fritidspasset til de børn, unge og familier, som du er i kontakt med samt at være undersøgende på barnets/den unges behov og ønsker forinden indstillingen til Fritidspasset.

Følgende faggrupper kan indstille til Fritidspas:

  • Sundhedsplejersker
  • Pædagogiske ledere og pædagoger på dagtilbudsområdet
  • Pædagogiske ledere, lærere og pædagoger i skoler, SFO og klub
  • Medarbejdere i kommunens SSP- og trivselsforebyggende indsats; herunder konsulenter i SSP-samarbejdet og Gademedarbejdere
  • Sagsbehandlere på kommunens specialiserede børne- og ungeområdet (f.eks. socialrådgivere og socialformidlere)
  • Interne familiebehandlere og kontaktpersoner på kommunens specialiserede børne- og ungeområde
  • Forebyggelseskonsulenter
  • Familieplejekonsulenter.

Hvad skal du gøre?

Når du har talt med barnet/den unge og dennes familie om Fritidspasset og forældrene har udfyldt samtykkeerklæringen, kan du sende en indstilling til fritidsvejlederen via selvbetjeningslinket Indstil til Fritidspas

Fritidsvejlederen vil tage kontakt til dig, hvis de har brug for mere information.

Hvad sker der efter du har indstillet til Fritidspas?

Fritidsvejlederen vil behandle din indstilling, tage kontakt til familien og undersøge, hvilke interesser barnet/den unge har.

Fritidsvejlederen tager dernæst kontakt til foreningen, hvor barnet/den unge gerne vil starte.

Fritidsvejlederen kan støtte op omkring tilmelding til foreningen, følge med barnet/den unge til aktiviteten i opstartsfasen samt understøtte fortsat deltagelse ved behov.

To piger fisker med net. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen. To piger fisker med net.

Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune.