Fritidspas Frederikssund

Information til børn, unge og forældre

Hvis du er forældre til et barn eller ung, der gerne vil gå til spejder, musik eller en anden fritidsaktivitet, og du ikke har mulighed for at betale medlemskab til en forening, er der mulighed for at få hjælp med et Fritidspas.

Fritidspasset kan bruges til kontingentstøtte til mange forskellige foreningsaktiviteter, som f.eks. svømning, fodbold, tegning, sang og musik, spejder, karate, eller noget helt andet. Aktiviteten skal foregå i Frederikssund Kommune. Det er endvidere muligt at få hjælp i forhold til både tilmelding og opstart til aktiviteten fra vores fritidsvejledere.

Hvad skal du gøre?

Du kan ikke selv indstille eller dit barn til Fritidspas. Hvis du tænker, at dit barn er i målgruppen for at modtage et Fritidspas, skal du tage kontakt til en medarbejder i kommunen, der kender dit barn (f.eks. dit barns skolelærer, pædagog, sundhedsplejerske eller sagsbehandler). Hvis medarbejderen vurderer, at dit barn ville have glæde af et Fritidspas, kan hun eller han indstille til Fritidspas.

Børn danser. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen. Børn danser.

Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune.